Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-901 2016-09-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS, KULTŪROS, JAUNIMO, SPORTO IR ŠVIETIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr.  DV-901

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 patvirtinto Socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo, sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 25 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 2016-09-13 posėdžio protokolą Nr. TS-16, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2016-09-12 posėdžio protokolą Nr. TŠ-25, Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016-09-16 posėdžio protokolą Nr. KPPt-256-(2.1), Alytaus miesto savivaldybės šeimos tarybos 2016-09-15 posėdžio protokolą Nr. KPPT-254-(2.5), Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2016-09-08 posėdžio protokolą Nr. KPPt-247-(35.5), Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos 2016-09-07 posėdžio protokolą Nr. 1, Alytaus kultūros ir meno tarybos 2016-09-05 posėdžio protokolą Nr. 6, Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos 2016-09-02 posėdžio protokolą Nr. KPPT-239-(13.32), Alytaus miesto sporto tarybos 2016-09-02 posėdžio protokolą Nr. T-6, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus 2016-09-13 raštą Nr. 1 „Dėl delegavimo“, Alytaus miesto švietimo tarybos 2016-09-08 raštą Nr. ŠT-1 „Dėl delegavimo“, seniūnaičių sueigos 2016-09-07 protokolą Nr. SSP-1-(2.2):

1. S u d a r a u:

1.1. Socialinės apsaugos projektų atrankos komisiją:

Rasa Daugininkaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto deleguota narė;

2017 m. rugpjūčio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-967 redakcija

 

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto deleguota narė;

Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

2016 m. gruodžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1303 redakcija

 

Loreta Trainavičienė, Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota narė;

Rima Mockevičienė, Alytaus miesto savivaldybės šeimos tarybos deleguota narė;

Irina Juškauskienė, seniūnaičių sueigos deleguota narė.

1.2. Sveikatos apsaugos projektų atrankos komisiją:

Jurgita Eidukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto deleguota narė;

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto deleguota narė;

Jovita Katkauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė;

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Artūras Vasiliauskas, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos deleguotas narys;

Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos deleguota narė;

Eglė Teresevičienė, seniūnaičių sueigos deleguota narė.

2017 m. kovo 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-363 redakcija

 

1.3. Kultūros plėtros projektų atrankos komisiją:

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

2017 m. sausio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-91 redakcija

 

Vytas Jazepčikas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;

Tomas Kunčinas, Alytaus kultūros ir meno tarybos deleguotas narys;

Aušra Plytnikaitė, Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos deleguota narė;

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, seniūnaičių sueigos deleguota narė.

2017 m. kovo 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-363 redakcija

 

1.4. Jaunimo politikos įgyvendinimo projektų atrankos komisiją:

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

Kęstutis Ptakauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

2017 m. kovo 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-363 redakcija

 

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė;

2017 m. sausio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-91 redakcija

 

Jolanta Bružienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos deleguotas narys;

Justina Puvačiauskaitė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis  stalas“ deleguota narė;

2017 m. kovo 21 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-363 redakcija

 

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė, seniūnaičių sueigos deleguota narė.

1.5. Kūno kultūros ir sporto projektų atrankos komisiją:

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguota narė;

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narė;

Daiva Jakubauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus vyr. specialistė;

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Viktoras Janavičius, Alytaus miesto sporto tarybos deleguotas narys;

Rolandas Matonis, Alytaus miesto sporto tarybos deleguotas narys;

Aivaras Vyšniauskas, seniūnaičių sueigos deleguotas narys.

1.6. Švietimo kokybės gerinimo projektų atrankos komisiją:

Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguota narė;

Virginijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto deleguotas narys;

Dalia Milkevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė;

Romualdas Zdanavičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas;

Renata Romanovienė, Alytaus miesto švietimo tarybos deleguota narė;

Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus skyriaus deleguota narė;

Aldona Marcinkevičienė, seniūnaičių sueigos deleguota narė.

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią