Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-71 2015-03-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI

 

 2015 m. kovo 26 d.   Nr. T-71

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 patvirtinta Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos forma, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

                                          

Dokumento priedai:
T-71 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI
Į pradžią