Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22997 Rodyti po:
201. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-PRIEDAS-VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS
202. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO SISTEMOS ANALIZĖS DARBO GRUPĖS
203. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
204. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
205. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
206. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO
207. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
208. DĖL ALYTAUS MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS PAPUOŠIMO PASLAUGOS PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
209. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
210. DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. KRĖVĖS G. 6A VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ NUSTATYMO
211. DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
212. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
213. DĖL ATSAKINGO UŽ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMĄ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĘ IR STEBĖSENĄ SKYRIAUS SKYRIMO
214. DĖL ŽEMĖS SKLYPO MEDELYNO G. 35A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
215. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR PANAIKINIMO
216. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR PANAIKINIMO (PRIEDAS)
217. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
218. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
219. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
220. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-31 ĮSAKYMO NR. DV-942 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
221. DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
222. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
223. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
224. DĖL VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, KOMISIJOS SUDARYMO
225. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
226. DĖL EISMO RIBOJIMO
227. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-26 ĮSAKYMO NR. DV-238 „DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
228. DĖL ALYTAUS MIESTO DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ IR INOVATYVIŲ EMIGRACIJOS MAŽINIMO SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PROJEKTO
229. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
230. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašo priedas
231. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašas
232. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
233. DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
234. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
235. DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO
236. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
237. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
238. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
239. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
240. DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
241. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ SKLYPO PADĖČIAI ĮVERTINTI KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
242. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-04-16 ĮSAKYMO NR. DV-306 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ 2019 M. SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
243. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
244. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
245. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
246. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
247. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
248. DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
249. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
250. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis...2345678...KitasPaskutinis