Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22788 Rodyti po:
151. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LIEKAMŲJŲ MEDŽIAGŲ, PANAUDOTŲ STATYBOS IR REMONTO DARBAMS, NURAŠYMO KOMISIJOS SUDARYMO
152. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-02 ĮSAKYMO NR. DV-626 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO
153. DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
154. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
155. DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
156. DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
157. DĖL ŠIENPJOVIŲ, KALVIŲ, STIKLIŲ, MEDKIRČIŲ, PUODŽIŲ, MALŪNININKŲ, KURPIŲ, BITININKŲ GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
158. DĖL DETALIOJO PLANO TECHNINIŲ KLAIDŲ IŠTAISYMO
159. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
160. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
161. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO EILUČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIOMIS GALIOS
162. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
163. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-08 ĮSAKYMO NR. DV-820 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
164. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-04 ĮSAKYMO NR. DV-833 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AR KITŲ STATINIŲ NUOMOS KOMISIJOS“ PAKEITIMO
165. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO
166. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
167. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
168. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
169. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
170. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
171. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
172. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
173. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
174. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
175. ETIKOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
176. DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.02.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTAMS DALINAI FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
177. DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS
178. DĖL ŽEMĖS SKLYPO A. SAKALAUSKO G. 20 (KADASTRINIS NR. 1101/0031:311), ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
179. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
180. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
181. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ SPORTO INFRASTRUKTŪROS PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
182. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
183. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-SUTARTIES PROJEKTAS
184. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-232 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
185. DĖL GYVENTOJŲ EVAKAVIMO
186. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
187. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
188. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO
189. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-27 ĮSAKYMO NR. DV-795 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
190. DĖL LIŠKIAVOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
191. DĖL LIŠKIAVOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
192. DĖL LIŠKIAVOS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
193. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO
194. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO-aiškinamojo rašto priedas
195. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
196. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-01 SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMO IR KAPAVIETĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
197. DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO
198. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
199. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO-INVESTICIJŲ SUTARTIS
200. DĖL ASOCIACIJOS ALYTAUS AEROKLUBO SKUNDO DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis