Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22824 Rodyti po:
51. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
52. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
53. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
54. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-31 ĮSAKYMO NR. DV-942 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
55. DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
56. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
57. SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS IR PLĖTROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
58. DĖL VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, KOMISIJOS SUDARYMO
59. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
60. DĖL EISMO RIBOJIMO
61. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-26 ĮSAKYMO NR. DV-238 „DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
62. DĖL ALYTAUS MIESTO DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ IR INOVATYVIŲ EMIGRACIJOS MAŽINIMO SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PROJEKTO
63. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
64. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašo priedas
65. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO-aprašas
66. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
67. DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
68. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
69. DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO
70. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
71. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
72. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
73. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO
74. DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
75. DĖL ATSISAKYMO TENKINTI Č. G. SKUNDĄ DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2019-09-24 SPRENDIMO NR. KPPN-88
76. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-08 ĮSAKYMO NR. DV-113 „DĖL ALYTAUS MIESTO BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ SKLYPO PADĖČIAI ĮVERTINTI KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
77. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-04-16 ĮSAKYMO NR. DV-306 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ 2019 M. SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
78. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
79. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (1 PRIEDAS)
80. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (2 PRIEDAS)
81. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
82. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
83. DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
84. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 "DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
85. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
86. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
87. DĖL LĖŠŲ IŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS SKYRIMO
88. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
89. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (PRIEDAS)
90. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-16 ĮSAKYMO NR. DV-846 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO“ PAKEITIMO
91. DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO AUKCIONO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
92. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
93. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
94. DĖL DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS ALYTAUS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
95. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ PARDUODAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
96. DĖL DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-65 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS PARKAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
97. DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO
98. DĖL ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ALYTAUS MIESTO KAPINĖSE, JŲ TVARKYMO IR LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
99. DĖL KOLUMBARIUMO NIŠOS KAINOS PATVIRTINIMO
100. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis