Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22827 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
2. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMO PROJEKTO „BRIDGE“ VYKDYMO
3. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMO PROJEKTO „BRIDGE“ VYKDYMO-PRIEDAS-BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-19 SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKOS IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
7. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
8. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
9. DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
10. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO
11. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO (PRIEDAS)
12. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
13. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-1 PRIEDAS-TVARKOS APRAŠAS
14. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-2 PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIES FORMA
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBAI
16. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO
17. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ 2019-11-05 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SR-1794 PAKEITIMO-PRIEDAS-INVESTICIJŲ SUTARTIES PAKEITIMAS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-08-29 SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003-10-30 SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO Nr. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
26. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS RINKOS KAINOMIS
27. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB „KOSLITA“ NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-1 PRIEDAS-BIUDŽETO PAJAMOS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-2 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-3 PRIEDAS-ASIGNAVIMAI PAGAL LĖŠŲ ŠALTINIUS
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO-4 PRIEDAS-TIKSLINIMO LENTELĖ
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
34. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ PROJEKTE
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-222 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
38. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 33A, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-PRIEDAS-VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS
39. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO SISTEMOS ANALIZĖS DARBO GRUPĖS
40. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
41. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-05-17 ĮSAKYMO NR. DV-628 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
43. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO
44. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO KALĖDINĖS EGLĖS PAPUOŠIMO PASLAUGOS PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO
46. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
47. DĖL ŽEMĖS SKLYPO V. KRĖVĖS G. 6A VERTĖS PRIEDO DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ NUSTATYMO
48. DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
49. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
50. DĖL ATSAKINGO UŽ PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES IR TINKAMUMO VERTINIMĄ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĘ IR STEBĖSENĄ SKYRIAUS SKYRIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis