Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 48775
Rasta dokumentų: 42 Rodyti po:
1. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS AUTOKLUBO PROJEKTUI, TVIRTINIMO
2. DĖL 2019 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.04 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
3. DĖL 2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ PAPILDOMĄ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
4. DĖL 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL 2019 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
7. DĖL 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01, 25.01.01.03 IR 25.01.01.04 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
8. DĖL 2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
9. DĖL 2019 M. PAPILDOMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
10. DĖL 2019 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
11. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO PROJEKTAMS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES PAPILDOMŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SALYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS PLĖTROS SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS APLINKOS APSAUGOS SRITIES KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PAGAL VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR MOKYMO APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS PRIORITETĄ SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
19. DĖL 2018 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMOS 22.01.01.03 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
20. DĖL PAPILDOMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
21. DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 IR 25.01.01.02 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES PAPILDOMŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
23. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ PAPILDOMĄ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
24. DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.01 PRIEMONĖS FINANSUOTI KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
25. DĖL PAPILDOMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
26. DĖL 2018 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS 25.01.01.03 PRIEMONĖS FINANSUOTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTUS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
27. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
28. DĖL 2018 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
29. 2018 M. KULTŪROS PROGRAMOS 24.01.02.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA
30. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
31. DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO
32. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
33. ALYTAUS MIESTO SPORTO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO APRAŠO PARENGIMO DARBO GRUPĖ
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS APLINKOS APSAUGOS SRITIES KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PAGAL VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR MOKYMO APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS PRIORITETĄ SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KULTŪROS SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SALYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS ŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJŲ SUDARYMO