Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 41322
Rasta dokumentų: 142 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
4. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMU SUDAROMĄ ALYTAUS TRIŠALĘ TARYBĄ
5. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJĄ
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
7. DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
8. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
10. DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO
12. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
13. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
14. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
15. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
16. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS, 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
18. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
19. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 56-ASIS POSĖDIS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
21. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
22. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO
24. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
25. DĖL VALĖS GIBIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA
26. DĖL TAUTVYDO TAMULEVIČIAUS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
27. SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
28. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDAROMĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTĮ
29. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 45-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
30. DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJĄ
31. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
33. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS, STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2020 METŲ VIZIJOS IR PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ VERTINIMO, 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITOMS IR FINANSINIŲ BEI IŽDO ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
34. 1 PRIEDAS
35. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI
36. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
37. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
38. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO
40. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
41. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
42. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
43. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 43-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
44. SAVIVALDYBĖS TARYBOS INVESTICIJŲ, EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
45. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 42-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
46. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 41-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-10-03 POTVARKIO NR. M-52 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ METODIKOS PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
49. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS
50. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

PirmasAnkstesnysis123KitasPaskutinis