Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21708 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI
2. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ
3. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ-PRIEDAS-PRAŠYMAS
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
5. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMUI
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) KALBĖJIMO DALIES VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖS SUDĖTIES TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-11 ĮSAKYMO NR. DV-27 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PATEIKTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
10. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (NR. 440842) NUTRAUKIMO
11. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
13. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
14. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
15. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
16. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-20 ĮSAKYMO NR. DV-801 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ, IŠRINKTŲ 2018–2021 METŲ KADENCIJAI, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-25 ĮSAKYMO NR. DV-165 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-25 ĮSAKYMO NR. DV-165 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
23. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIES VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖS SUDĖTIES TVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-01 ĮSAKYMO NR. DV-788 „DĖL KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
26. DĖL DRUSKININKŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
27. DĖL DRUSKININKŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-04 ĮSAKYMO NR. DV-430 „DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ALOVĖS G. 4, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
31. DĖL ŽEMĖS SKLYPO KURPIŲ G. 19, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
32. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ GARDINO GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
34. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
35. DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO KOMISIJOS SUDARYMO
36. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
37. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
38. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
39. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
40. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
41. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-1 PRIEDAS
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-2 PRIEDAS
46. DĖL 2019 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO
47. DĖL BUTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
48. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILIAKALNIO G. 9, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI DOKUMENTUS

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis