Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 207 1997-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

 

1997 m. birželio 5 d. Nr. 207

Alytus

 

Siekdama, kad laiku būtų atlikti Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių statybos darbai ir racionaliai panaudotos šiam tikslui skirtos lėšos, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Sudaryti Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių statybos priežiūros komisiją:

pirmininkas - J.VIRBICKAS, miesto Tarybos narys;

nariai: J.CICĖNAS, miesto Tarybos narys,

V.ZAMBACEVIČIUS, miesto Tarybos narys,

J.ŽUKAS, miesto Tarybos narys,

R.ŽAKAS, miesto Tarybos narys,

R.TURČINAVIČIUS, miesto Tarybos narys,

O.BALEVIČIŪTĖ, miesto Savivaldybės kontrolierė,

V.BLAŽAUSKAS, miesto Tarybos narys,

J.JANONIS, Savivaldybės administratorius,

Česlovas Meržvinskas, Aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono departamento direktoriaus pavaduotojas.

1998 m. kovo 18 d. Alytaus miesto savivaldybės valdybos sprendimo Nr. 134 redakcija

 

2. Pripažinti miesto Valdybos 1995 08 30 sprendimą Nr.116 „Dėl darbo grupės sudarymo“ netekusiu galios.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią