Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 195 1997-06-05
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINŲ

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINŲ

 

1997 m. birželio 5 d. Nr. 195

Alytus

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 11 d. nutarimus Nr.327 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr.602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio dalinio pakeitimo“ ir Nr.328 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausy-bės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr.603 „Dėl žemės mokesčio“ dalinio pakeitimo“, Alytaus miesto valdyba

NUSPRENDŽIA:

1. Įpareigoti miesto Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių iki 1997 m. birželio 9 d. pateikti Alytaus miesto valstybinei mokesčių inspekcijai turimus žemės kadastro duomenis.

2. Įpareigoti žemės savininkus ir nuomininkus iki 1997 m. liepos 15 d. pateikti Alytaus miesto valstybinei mokesčių inspekcijai žemės ir žemės nuomos mokesčių skaičiavimus.

3. Nustatyti, kad 1997 metų žemės ir žemės nuomos mokesčiai mokami lygiomis dalimis iki rugpjūčio l d., spalio l d. ir gruodžio l d.

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią