Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. 158 1997-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl 3 šaukimo miesto Tarybos 6 posėdžio sušaukimo

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL 3 ŠAUKIMO MIESTO TARYBOS 6 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

1997 m. birželio 25 d. Nr. 158

Alytus

 

Sušaukti 1997 07 03 10.00 val. Rotušės salėje miesto Tarybos 6 posėdį ir teikti Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

l. Dėl Alytaus nakvynės namų direktoriaus tvirtinimo (D.Kurtinaitis; klausimo svarstymo trukmė 10 min.).

2. Dėl specialiosios paskirties uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus autobusų parkas“ pagrindinių priemonių pardavimo prekių aukcione (R.Varanauskas; 10 min.).

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alyteksta“ reorganizavimo (M.Česynienė; 20 min.).

4. Dėl patento mokesčio (M.Česynienė; 10 min.).

5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio mokėjimo (L.Mickevičius; 5 min.).

6. Dėl miesto Savivaldybės 1998 m. privatizuojamų objektų sąrašo (V.Baciuška; 10 min.).

7. Dėl šalto vandens ir nuotekų pašalinimo tarifų tvirtinimo (R.Žakas; 20 min.).

8. Dėl žyminio mokesčio už licencijos verstis prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą nustatymo (L.Sviderskienė; 15 min.).

9. Dėl miesto Tarybos 1992 09 03 sprendimo „Dėl rinkliavos už leidimo prekiauti miesto viešosiose vietose išdavimą nustatymo“ papildymo (L.Sviderskienė; 5 min.).

10. Dėl negauto atlyginimo mokėjimo ir išlaidų, susijusių su darbu miesto Taryboje, kompensavimo (D.Kurtinaitis; 20 min.).

11. Dėl Alytaus miesto tarybos statuto pakeitimo ir papildymo (J.Sabatauskas; 30 min.).

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ženklų (insignijų) projekto (A.Urmanavičius; 10 min.).

13. Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiosios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jos valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymo vykdymo (V.Čeponis; 20 min.).

 

Miesto meras                                                                                                                         D.Kurtinaitis

______________

 

Į pradžią