Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-114 2019-11-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-11-12 Nr. KPPn-114

Alytus

                     

Posėdis įvyko 2019-11-07.

Posėdžio pradžia 9.30 val.

Posėdžio pabaiga 14 val.  

Posėdžio pirmininkė – Rasa Ogulevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Posėdžio sekretorė – Eglė Kupčinskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvauja komisijos nariai: Vida Intukienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistė, Vitas Krakauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyr. specialistas, Laima Mulmienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Kviestieji asmenys – Virginijus Kontrauskas, UAB „Alytaus skausmo užuovėja“ darbų vadovas (kapinių prižiūrėtojas).

DARBOTVARKĖ.

Dėl įtrauktų į Galimai neprižiūrimų kapaviečių, esančių Daugų gatvės kapinėse, sąrašą kapaviečių būklės svarstymo, apžiūros aktų surašymo ir kapavietės nufotografavimo.

SVARSTYTA. Įtrauktų į Galimai neprižiūrimų kapaviečių, esančių Daugų gatvės kapinėse, sąrašą kapaviečių būklės svarstymas, apžiūros aktų surašymas ir kapavietės fotografavimas.

KALBĖJO: Komisijos pirmininkė informavo, kad vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimu Nr. 1207 patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkto, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1250 patvirtintų Kapaviečių (kapų) pripažinimo neprižiūrimomis komisijos nuostatų 4.1 papunkčio reikalavimus, komisija turi 2019 metais tris kartus apžiūrėti į sąrašą įtrauktas kapavietes ir surašyti Galimai neprižiūrimos kapavietės apžiūros aktą bei kapavietes nufotografuoti. Nuotrauka pridedama prie apžiūros akto ir yra akto priedas.

Daugų gatvės kapinėse trečią kartą šiais metais – 2019-11-07  apžiūrėtos nuo 1 iki 138 skaičiais pažymėtos kapavietės. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-27 įsakymu Nr. DV-1453 patvirtintas Neprižiūrimos kapavietės aprašas ir pagal jame nurodytus kriterijus komisija apžiūros akto išvadoje parašo, kokius aprašo punktus kapavietė atitinka. Iš kai kurių pažymėtų kapaviečių buvo ištraukti numeriai, jos buvo apžiūrėtos, nufotografuotos pridedant popieriuje pažymėtą numerį ir apie tai pažymint apžiūros akte. Aktus pasirašė visi apžiūroje dalyvavę komisijos nariai.

NUTARTA:

1. Tvirtinti 2019-11-07 apžiūrėtų nuo 1 iki 138 skaičiais pažymėtų kapaviečių apžiūros aktus ir parengus posėdžio protokolą juos pridėti kaip protokolo priedus.

2. Perduoti šio protokolo priedus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių ryšių ir technologijų skyriui, kad paskelbtų Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.alytus.lt/nepriziurimos-kapavietes.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                               Rasa Ogulevičienė

 

Komisijos sekretorė                                                                                                 Eglė Kupčinskienė                                                                                                                 

Į pradžią