Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-251 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  KPPt-251

Alytus

Posėdis įvyko 2019-06-18 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

                      Į posėdį pakviestas organizatorius Tomas Sutkaitis.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl VšĮ „ARGOSTUDIO“ prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. VšĮ „ARGOSTUDIO“ prašymas organizuoti Gyvosios istorijos festivalį „Jotvos vartai“ nuo 2019-06-28 10 val. iki 2019-06-30 18 val. Alytaus Dainų slėnyje (Šilo g. 2), Basanavičiaus g.

Dėl eismo uždarymo AMSA Miesto ūkio skyrius parengia direktoriaus įsakymą.

Komisijos reikalavimai dėl renginio organizatoriui:

1.      Suderinti renginio schemą su Alytaus apskrities PGT;

2.      Suderinti renginio schemą ir saugos planą su Alytaus apskrities VPK (pagal organizatoriaus pateiktą informaciją – renginio apsauga rūpinsis UAB „Vyčio komisarai“), pateikti įvažiavimo į šventės teritoriją leidimo pavyzdį;

3.      Organizatoriai pasirūpina po renginio dėl teritorijos sutvarkymo ir dėl šiukšlių konteinerių išvežimo;

4.      Mugės organizavimas festivalyje „Jotvos vartų“ – komercinis renginys. Numatoma prekyba alkoholiu (28 ir 29 d.). Organizatoriai privalo sumokėti rinkliavos mokestį už leidimą organizuoti renginį (Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ir valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-130, 4.3.5 papunktis). Alytaus miesto savivaldybės administracija LT737181200002130486, AB Šiaulių bankas. Vietinės rinkliavos paskaičiavimą pateikia AMSA Turto valdymo ir verslo skyrius.   

 

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį, kai bus įvykdyti komisijos reikalavimai. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią