Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-250 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO<br> KOMISIJOS POSĖDŽIO<br> PROTOKOLAS

Alytaus miesto savivaldybės ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO

komisijos posėdžio

protokolas

 

2019-06-20  Nr. KPPt-250

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. birželio 18 d. 15.30–16.30 val.

                      Posėdžio pirmininkė  – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja.

                      Posėdžio sekretorė – Daiva Pasaravičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  narė, Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  narė, Vilma Bautronienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė, Jurgita Masionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Eduardas Ingelevičius, Alytaus dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, Modestas Raudonis, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas.

DARBOTVARKĖ:

1.      Dėl Alytaus miesto savivaldybės papildomo NVŠ programų akreditavimo.

2.      Dėl Alytaus miesto savivaldybės naujai akredituojamų programų vertinimo.

1. SVARSTYTA.  Alytaus miesto savivaldybės papildomas NVŠ programų akreditavimas.

Posėdžio sekretorė Daiva Pasaravičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pristatė NVŠ teikėjų papildomai akreditavimui pateiktas programas. Iš viso pateikta 4 programos.

NUTARTA: Svarstyti visas pateiktas programas.

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės naujai akredituojamų programų vertinimas.

Komisija  vertino naujai pateiktas akreditacijai programas, užpildė Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo formas. Komisijos nariai diskutavo dėl Lietuvos automobilių klubo programos „Būk saugus“. Nariai manė, kad programa Alytaus miesto savivaldybės mokiniams yra neaktuali, neatitinka savivaldybės nustatytų NVŠ ugdymo krypčių prioritetų. Taip pat kalbėta apie tai, kad saugus eismas įtrauktas į ugdymo programas, savivaldybėje yra įrengta ir finansuojama saugaus eismo klasė, panaši programa jau yra vykdoma NVŠ teikėjo „ARV-Auto“. Tai būtų neracionalus NVŠ lėšų panaudojimas.

NUTARTA.

1. Siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui akredituoti šias NVŠ teikėjų programas: Vilija Markauskienė „Mokomės švęsti kultūringai“ (programos kodas 122001077), VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Alytus)“ (programos kodas 122000795), Alytaus kolegija „Sudėtingesnis programavimas „Scratch“ ir „MakeCode“ aplinkoje (II kursas)“ (programos kodas 121000549).

2. Siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui neakredituoti šios NVŠ teikėjų programos: Lietuvos automobilių klubas „Būk saugus kelyje“ (programos kodas 122001257).

Pirmininkė                                                                                                             Jurgita Šukevičienė

 

Sekretorė                                                                                                               Daiva Pasaravičienė

Į pradžią