Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-497 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIES VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIES VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-497

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, 78 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2019-06-18 raštą Nr. S-170 „Dėl užsienio (rusų) kalbos valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalių vykdymo grupės“:

                      1. T v i r t i n u  pakartotinės sesijos užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalies valstybinio brandos egzamino vykdymo grupės sudėtį Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje (Alytaus pataisos namuose esančiose suaugusiųjų klasėse):

vyresnioji vykdytoja ir administratorė – Lina Janulytė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė;

vykdytojai:

Modestas Raudonis, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyresnysis geografijos ir ekonomikos mokytojas;

Alvydas Smalstys, Alytaus Likiškėlių progimnazijos logopedas.

2. N u r o d a u:

2.1. šio įsakymo 1 punkte paminėtų mokyklų direktoriams įsakymu paskirti direktoriaus pavaduotojus ugdymui, logopedą užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalies valstybinio brandos egzamino vyresniuoju vykdytoju, administratoriumi ir vykdytojais;

2.2. brandos egzamino vykdymo grupei atvykti į užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalies valstybinio brandos egzamino centrą 12 val.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią