Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-494 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-20 ĮSAKYMO NR. DV-801 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ, IŠRINKTŲ 2018–2021 METŲ KADENCIJAI, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  DV-494

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaičio R. Juonio 2019-05-29 pranešimą apie atsistatydinimą iš seniūnaičio pareigų,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių, išrinktų 2018–2021 metų kadencijai, sąrašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-20 įsakymu Nr. DV-801 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių, išrinktų 2018–2021 metų kadencijai, sąrašo tvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rolandas Juonys

 


                                                                                       PATVIRTINTA                                                                                                                                                  Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       administracijos direktoriaus

                                                                                       2018 m. birželio 20  d.

                                                                                       įsakymu Nr. DV-801

                                                                                       (Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                       administracijos direktoriaus

                                                                                       2019 m. birželio 20 d.

                                                                                       įsakymo Nr. DV-494

                                                                                       redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ, IŠRINKTŲ 2018–2021 METŲ KADENCIJAI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaičio (-ės) vardas, pavardė

Priskirtos patalpos

Adresas korespondencijai

Telefono Nr., el. p. adresas

1.

Alyčio

Vaclovas Goštautas

Jiezno g. 1, Alytus

(Piliakalnio progimnazija)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 699 62 175, alyciosen@gmail.com

2.

Piliakalnio

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė

Jiezno g. 1, Alytus

(Piliakalnio progimnazija)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 657 55 144, g.mbalyniene@gmail.com

3.

Dainavos

Eglė Teresevičienė

Tvirtovės g. 3, Alytus

(Alytaus jaunimo centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 657 78 757, alytuseglute@gmail.com

4.

Dvaro

Aldona Marcinkevičienė

Seirijų g. 2, Alytus

(Jurgio Kunčino viešoji biblioteka)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 682 44 213,  a.marcinkeviciene@gmail.com

5.

Jurgiškių

Edita Jurčienė

Jaunimo g. 3, Alytus

(Alytaus miesto bendruomenės centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 675 97 444, edita.jurciene@gmail.com

6.

Kalvos

Aušra Kišonienė

Jaunimo g. 3, Alytus

(Alytaus bendruomenės centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 672 31 206, ausra.madagaskaras@gmail.com

7.

Kurorto

Genovaitė Žiurinskienė

Savanorių g. 6, Alytus

(Alytaus kraštotyros muziejus)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 610 63 641, gziurinskiene@gmail.com

8.

Likiškių

Kęstutis Šlekys

Volungės g. 25, Alytus (Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialas)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 600 91 988, kestutis928@gmail.com

9.

Panemunės

Irina Juškauskienė

Pramonės g. 1B, Alytus (Kultūros ir komunikacijos centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 616 92 092, irinajuskauskiene46@gmail.com

10.

Putinų

Tadas Čiakas

Pramonės g. 1B, Alytus (Kultūros ir komunikacijos centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 682 65 998, putinai.alytus@gmail.com

11.

Senamiesčio

 

Sporto g. 12, Alytus (Alytaus muzikos mokykla)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

 

12.

Ulonų

Petras Sabaitis

Daugų g. 5A, Alytus (VšĮ „Tėviškės namai“ buveinė)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 650 77 194, sabaitispetras@gmail.com

13.

Vidzgirio

Ramūnas Masiulionis

Jaunimo g. 3, Alytus

(Alytaus miesto bendruomenės centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 678 34 420, ramunas.masiulionis@uzalytu.lt

14.

Volungės

Gintaras Norus

Jaunimo g. 3, Alytus

(Alytaus miesto bendruomenės centras)

Rotušės a. 4,

62504 Alytus

+370 690 82 630, gintaras.norus@gmail.com

 

___________________________

 

 

 

Į pradžią