Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-248 2019-06-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019 m. birželio 20 d. Nr.  KPPt-248

Alytus

Posėdis įvyko 2019-06-18 16 val.

Posėdžio pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja,

Posėdžio sekretorė – Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Dalyvauja: Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė, Mantas Struckas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

 

                      DARBOTVARKĖ:

                      1. Dėl Kauno m. „Kristaus misijos“ baptistų religinės bendruomenės prašymo.

 

                      1. SVARSTYTA. Kauno m. „Kristaus misijos“ baptistų religinės bendruomenės prašymas organizuoti 2019-07-16 13–15 val. prie Alytaus senamiesčio skvero fontano krikščioniškų giesmių koncertą, 18–20 val. prie Alytaus dailės mokyklos (S. Dariaus ir S. Girėno g. 25) kūrybinę vakaronę „Gyvenimas turi prasmę“.   

                      NUTARTA. Pritarti prašymui ir išduoti leidimą organizuoti renginį. 

                       

 

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vilma Liaukuvienė

 

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Daina Čečkauskienė

 

Į pradžią