Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPt-240 2019-06-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų projektuoti ir statyti statinius savivaldybĖS nuosavybės teise valdomuosiuose  sklypuose arba valstybinėje žemėjE nagrinėjimo komisijos
posėdžio PROTOKOLAS

 

2019 m. birželio  18 d.  Nr. KPPt-240

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019-06-14. Posėdžio pradžia 11.00 val., pabaiga 11.20 val.

Posėdžio pirmininkas – Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Rasa Zymonienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: komisijos nariai Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; Arvydas Kavaliauskas, Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas; Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas. Marius Jasaitis, Teisės skyriaus vedėjas (nedirba) ir Kęstutis Žuromskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas (nedirba).

Kviestiniai asmenys: Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas.

           

DARBOTVARKĖ:

1.    Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

2.    Dėl UAB „Septusa“ 2019-06-12 prašymo;

 

1.    SVARSTYTA. Komisijos posėdžio pirmininko išrinkimas.

Kadangi komisijos posėdyje komisijos pirmininko nėra, reikalinga išrinkti kitą komisijos posėdžio pirmininką. M. Matažinskas pasiūlė komisijos posėdžio pirmininke išrinkti V. Bartusevičienę. Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA: Komisijos pirmininke išrinkti V. Bartusevičienę.

 

2.    SVARSTYTA. Dėl UAB „Septusa“ 2019-06-12 prašymo (toliau – bendrovė).

V. Bartusevičienė supažindino komisijos narius su bendrovės prašymu ir pridėtais dokumentais. Paaiškino, kad nors bendrovės prašymas adresuotas Saugaus eismo komisijai, tačiau vertinant prašymo turinį, prašymo klausimą nagrinėja ši komisija. Nurodė, kad bendrovė nori vykdyti projektavimo ir statybos darbus žemės sklype, kuriame pagal detaliojo plano sprendinius planuojamas privažiavimo kelias su automobilių stovėjimo vietomis prie projektuojamo prekybos paskirties pastato S. Dariaus ir S. Girėno g. 9 žemės sklype.  

V. Bartusevičienė ir M. Matažinskas siūlė pritarti bendrovės prašymui ir jo pagrindu siūlyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui su bendrove sudaryti infrastruktūros įrengimo sutartį. 

Komisijos nariai vienbalsiai priėmė sprendimą.

NUTARTA:

1.    Pritarti bendrovės prašymui dėl inžinerinių statinių įrengimo valstybinėje žemėje pagal infrastruktūros įrengimo sutartį. Remiantis infrastruktūros įrengimo sutartimi, pravažiavimas ir automobilių stovėjimo vietos įrengtos valstybinėje žemėje nuosavybės teise priklausys savivaldybei, bei tai bus bendrojo naudojimo objektai, todėl jokie užtvarai pravažiavimui negali būti įrengti.

2.    Statybos skyrius informuos bendrovę apie komisijos priimtą sprendimą.

3.    Supažindinti su komisijos nutarimu Statybos skyriaus vedėją.

 

 

Posėdžio pirmininkas (-ė)                                                                                 Vilma Bartusevičienė

 

Posėdžio sekretorė                                                                                            Rasa Zymonienė

______________

Į pradžią