Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TŽ-239 2019-06-17
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, pradinės mokyklos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, papildomojo ugdymo įstaigos

                                                                                                 Sprendimo „Dėl Alytaus                                                                                                                   miesto savivaldybės lopšelių-                                                                                                           darželių ir mokyklų-darželių                                                                                                            grupių skaičiaus 2019–2020                                                                                                             m. m. nustatymo“ aiškinamojo                                                                            rašto priedas Nr.2

 

 

 

 

 PRAŠYMAI Į ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ LOPŠELIŲ GRUPES

 

2019-04-29

 

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Priimta (patenkinti prašymai)

Nepriimta

(nepatenkinti prašymai)

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

15

3

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

31

0

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

10

3

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

35

1

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

23

0

6.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

24

3

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

14

5

8.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

41

9

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

30

8

10.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

25

7

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

30

8

12.

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

24

10

13.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“

29

16

14.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

7

8

15.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

14

0

 

IŠ VISO:

352

81

 

Į pradžią