Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2018-02-22
Priėmimo data iki: 2018-02-22
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 34 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 40-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
4. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "MAŽAIS ŽINGSNELIAIS - SVEIKOS GYVENSENOS LINK"
5. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ GERINIMAS TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS"
6. DĖL UAB "LAUKGUSTA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
8. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
9. DĖL UAB "TRYS LELIJOS" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS-priedai
12. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMIS IR JŲ IŠNUOMOJIMO
13. DĖL RAGAINĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO BEI GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO
14. DĖL RAGAINĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO BEI GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO-Ragainės g.
15. DĖL RAGAINĖS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO BEI GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO-Skroblų g.
16. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
17. DĖL PRITARIMO PAKEISTI KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ
18. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES SU UAB "BALTIJOS NT" NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ
20. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJAS" PAKEITIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-25 SPRENDIMO NR. T-129 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR LENGVATŲ" PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
27. DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 "DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
29. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 40-ASIS POSĖDIS
30. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI GLOBOS CENTRO FUNKCIJAS
31. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
32. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (PRIEDAS)
33. DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
34. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO