Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 22054 Rodyti po:
201. DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO
202. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-27 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO GARDINO G. 41, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
203. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-311 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
204. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. DV-808 „DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
205. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-02 ĮSAKYMO NR. DV-569 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
206. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
207. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2016-12-27 ĮSAKYMO NR. DV-1291 „DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
208. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
209. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
210. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
211. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO" PAKEITIMO
212. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
213. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-29 ĮSAKYMO NR. DV-1136 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO
214. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. DV-14 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
215. DĖL BŪSTO PRITAIKYMO VAIKAMS SU SUNKIA NEGALIA PRAŠYMŲ PRIĖMIMO 2019 M. TERMINO NUSTATYMO
216. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
217. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
218. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
219. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIO PAVADAVIMO
220. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-25 POTVARKIO NR. M-20 „DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
221. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
222. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
223. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS
224. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO
225. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŠALTINĖLIS“, SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
226. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“, SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
227. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VYTURĖLIS“, SĄRAŠAS (3 PRIEDAS)
228. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
229. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
230. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
231. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-360 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
232. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-1281 „DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
233. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
234. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
235. DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
236. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
237. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
238. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
239. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
240. DĖL SŪKURIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
241. DĖL SŪKURIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
242. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI
243. DĖL PAVEDIMO VERTINTI ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE IR FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2019 M.
244. MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-ASIS POSĖDIS
245. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
246. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ
247. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI
248. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
249. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
250. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ

PirmasAnkstesnysis...2345678...KitasPaskutinis