Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21852 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-85 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-10-27 ĮSAKYMO NR. DV-1341 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO GARDINO G. 41, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-09 ĮSAKYMO NR. DV-311 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŠILELIO G. 7, ALYTUJE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-05 ĮSAKYMO NR. DV-808 „DĖL ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-02 ĮSAKYMO NR. DV-569 „DĖL ADMINISTRATORIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
7. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS 2016-12-27 ĮSAKYMO NR. DV-1291 „DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
9. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
10. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
11. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-30 ĮSAKYMO NR. DV-124 „DĖL PIRKIMŲ INICIATORIŲ IR PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SKYRIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-29 ĮSAKYMO NR. DV-1136 „DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. DV-14 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL BŪSTO PRITAIKYMO VAIKAMS SU SUNKIA NEGALIA PRAŠYMŲ PRIĖMIMO 2019 M. TERMINO NUSTATYMO
17. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSKAITOS DUOMENŲ PATIKSLINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
20. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIO PAVADAVIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-25 POTVARKIO NR. M-20 „DĖL MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO
23. DĖL ADRESŲ PAKEITIMO IR SUTEIKIMO (PRIEDAS)
24. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO JAUNIMO INICIATYVOMS
25. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO
26. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŠALTINĖLIS“, SĄRAŠAS (1 PRIEDAS)
27. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“, SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
28. MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VYTURĖLIS“, SĄRAŠAS (3 PRIEDAS)
29. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
30. DĖL KONKURSŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ AR JOS DALININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-03-21 ĮSAKYMO NR. DV-360 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PARENGIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-23 ĮSAKYMO NR. DV-1281 „DĖL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
34. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO
35. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO IR PAKEITIMO (PRIEDAS)
36. DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
37. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
38. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
39. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
40. DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
41. DĖL SŪKURIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
42. DĖL SŪKURIO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI
44. DĖL PAVEDIMO VERTINTI ASMENS SAVARANKIŠKUMĄ KASDIENĖJE VEIKLOJE IR FINANSAVIMO SKYRIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2019 M.
45. MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-ASIS POSĖDIS
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO
47. DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS TEISĘ
48. DĖL PRITARIMO ALYTAUS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMUI
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS AERODROMO PLĖTROS PROJEKTO RENGIMUI IR JO PRIPAŽINIMO STRATEGIŠKAI REIKŠMINGU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis