Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 23235 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL 2018-05-24 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
6. DĖL PRITARIMO 2015-02-02 SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. N-02/2015 IR 2015-04-07 SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. N-03/2015 ATNAUJINIMUI
7. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-28 SPRENDIMO NR. T-375 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO
9. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO-PRIEDAS-MOKESČIŲ DYDŽIAI
12. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ
13. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ-KULTŪROS MINISTERIJOS RAŠTAS
14. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
17. SENAMIESČIO SENIŪNAIČIO RINKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
18. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
19. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
20. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
21. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
22. DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
23. DĖL LEIDIMO VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS
24. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-08-29 ĮSAKYMO NR. DV-688 „DĖL 2019 METŲ NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO EILUČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIOMIS GALIOS
26. DĖL BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SKYRIMO IKI 2020 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO
27. DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ALYTAUS MIESTE PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIAMS APMOKĖTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS-ATASKAITA
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-PRIEDAS-ŽEMĖS SKLYPO PLANAS
34. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-PRIEDASŽŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIS
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
36. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
37. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS--PRIEDAS-TERITORIJŲ SCHEMOS
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
39. DĖL ĮGALIOJIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-01-15 ĮSAKYMO NR. DV-48 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-11-15 ĮSAKYMO NR. DV-1405 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKAVIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO
43. KULTŪROS SKYRIAUS IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASITARIMO PROTOKOLAS
44. DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ LENGVATAS TURINČIŲ KELEIVIŲ VEŽIMĄ
45. DĖL PROJEKTINĖS INICIATYVOS „TAU, ALYTAU“ PROJEKTŲ KOKYBĖS IR NAUDOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
46. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
47. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO JŪRATĖS G. 16A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI
48. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO JŪRATĖS G. 16A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
49. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO JŪRATĖS G. 16A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
50. DĖL ADRESO PAKEITIMO IR SUTEIKIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis