Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 21696 Rodyti po:
1. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2. DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 3-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
4. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
5. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PARENGTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
6. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
7. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-20 ĮSAKYMO NR. DV-801 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ, IŠRINKTŲ 2018–2021 METŲ KADENCIJAI, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1534 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-25 ĮSAKYMO NR. DV-165 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-25 ĮSAKYMO NR. DV-165 „DĖL PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
14. DĖL PAKARTOTINĖS SESIJOS UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) KLAUSYMO, SKAITYMO IR RAŠYMO DALIES VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖS SUDĖTIES TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-10-01 ĮSAKYMO NR. DV-788 „DĖL KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
17. DĖL DRUSKININKŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
18. DĖL DRUSKININKŲ GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŽIRGŲ G. 2A, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-04 ĮSAKYMO NR. DV-430 „DĖL PRAMONĖS GATVĖS ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ GARDINO GATVĖJE ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
23. PRAŠYMŲ RENGINIAMS ORGANIZUOTI NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
24. DĖL APLEISTŲ IR NEPRIŽIŪRIMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIEMS TAIKOMAS 3,0 PROC. MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO KOMISIJOS SUDARYMO
25. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ PROJEKTUOTI IR STATYTI STATINIUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUOSIUOSE SKLYPUOSE ARBA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE NAGRINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
26. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI
27. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (1 PRIEDAS)
28. DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 3A, ALYTUJE, STATINIŲ STATYBOS ZONOS KOREGAVIMUI (2 PRIEDAS)
29. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-03-15 ĮSAKYMO NR. DV-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2019 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (PRIEDAS)
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-1 PRIEDAS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2019–2020 M. M. NUSTATYMO-2 PRIEDAS
34. DĖL 2019 METŲ ALYTAUS MIESTO SPORTININKŲ PREMIJAVIMO
35. DĖL BUTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO
36. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PILIAKALNIO G. 9, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
38. DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI DOKUMENTUS
39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-06-10 ĮSAKYMO NR. DV-456 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ PASKYRIMO PRATĘSIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-12-20 ĮSAKYMO NR. DV-1548 „DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO
42. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO (PRIEDAS)
43. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO
44. DĖL VERSLO GATVĖS ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTUJE FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
45. DĖL ALYTAUS KEMPINGO ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-05-07 POTVARKIO NR. M-17 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
47. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI
48. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-311 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO ĮVAŽIAVIMO KELIŲ REMONTO, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR IŠPLĖTIMO, GATVIŲ TIESIMO IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO DARBŲ, KURIUOS IŠ DALIES FINANSUOJA FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis