Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2012-05-31
Priėmimo data iki: 2012-05-31
Padalinys: Taryba
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 33 Rodyti po:
1. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
2. DĖL ATSTOVAVIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ AKCININKŲ SUSIRKINKIME
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ
4. DĖL 2012 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
5. DĖL 2013 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR SUMAŽINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ TAIKYMO
6. DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI JURIDINIUS ASMENIS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ PATALPŲ ADRESU
7. DĖL DALYVAVIMO ALYTAUS REGIONO PLĖTROS 2010–2020 METŲ PLANO ATNAUJINIMO PROJEKTE
8. DĖL DALYVAVIMO DVIRAČIŲ TURIZMO IR INFORMACINĖS SISTEMOS LIETUVOS IR BALTARUSIJOS PASIENIO REGIONE PLĖTROS PROJEKTE
9. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO GLOBOS SKYRIAUS STACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-24 SPRENDIMO NR. T-34 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 19 D. SPRENDIMO NR. T-93 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS" 2 PUNKTO PAKEITIMO
11. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
13. DĖL NAUJOS SUDĖTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS
14. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
15. DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO
17. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
18. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINŲ
19. DĖL PASTATŲ PUTINŲ G. 22, ALYTUJE, PERDAVIMO
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
21. DĖL NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR DARŽELIŲ-MOKYKLŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
23. DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS „VILTIES“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
26. DĖL ALYTAUS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
27. DĖL VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO
28. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS PAVADINIMO PAKEITIMUI, ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO
29. DĖL LEIDIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPOMIS IR KITU TURTU
30. DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR JŲ FINANSAVIMO
31. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ PIRMININKŲ VIEŠAJAM KREIPIMUISI IR SIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
32. DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
33. DĖL PARAMOS LĖŠŲ