Žemėtvarka

FS1 - Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas.
FS2 - Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
ŽS10 - Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (derinti inžinerinių tinklų planą forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), derinti topografinį planą – 3 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), išduoti geodezinę medžiagą inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams vykdyti – 4 priede (fiziniams asmenims - ( DOC PDF), juridiniams asmenims - ( DOC PDF)), priimti žemės sklypo plano duomenis – 5 priede ( DOC PDF)).

ŽS13 - Konsultacijų ir informacijos teikimas su žemėtvarka susijusiais klausimais

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS15 - Prašymų, leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, ir tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektus, nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas ( DOC PDF) (fizinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą forma – 3 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektą forma – 4 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 5 priede ( DOC PDF), atitinkamos atstovaujančių asmenų prašymo formos – 6 ( DOC PDF), 7 ( DOC PDF), 8 ( DOC PDF), 9 ( DOC PDF) prieduose, juridinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma – 10 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 11 priede ( DOC PDF)).

ŽS19 - Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas