Žemėtvarka

DĖMESIO!!!

Nuo 2017 m. balandžio 15 d.  Alytaus miesto savivaldybės gyventojams žemiau išvardintas paslaugas pagal sutartį teikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (adresas Pulko g. 21, 62135 Alytus, informacija telefonu (8 315) 69 019):

1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą. Elektroninė paslauga!

2. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio. Elektroninė paslauga!

3. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas. Elektroninė paslauga! 

4. Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą administravimas.

5. Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas.