Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

Darbo laikas – antradieniais 14.30 val.

 

Komiteto nariai:

 

Valė Gibienė,
Šarūnas Klėgeris,
Vilma Krušnienė,
Tomas Pačėsas,
Valerijus Vencius.

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto veiklos kryptys:

 

1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:
     1.1. invalidų, vienišų nusenusių asmenų rūpybos, priežiūros ir aptarnavimo, labdaros renginių organizavimo;
     1.2. kolegijos pateiktų teritorijos raidos analizių, ilgalaikių bendrųjų socialinių, demografinių ir kitų programų;
     1.3. gyvenamųjų patalpų statybos ir remonto, paramos gyventojams įsigyjant gyvenamąsias patalpas;
     1.4. gyventojų užimtumo, gyventojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei viešųjų darbų;
     1.5. vaikų teisių apsaugos;  
     1.6. gyventojų pirminės ir antrinės sveikatos apsaugos ir sergamumo prevencijos;
     1.7. ligonių slaugos organizavimo;   
     1.8. sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;
     1.9. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo savivaldybės teritorijoje;
2. kontroliuoja savivaldybės globos ir socialinės rūpybos, sveikatos įstaigų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;
3. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.