Kultūros, švietimo ir sporto komitetas

Darbo laikas – antradieniais 15.00 val.

 

Valdemaras Chomičius,
Gediminas Daukšys,
Laima Vincė Kirkliauskienė,
Povilas Labukas,
Nijolė Makštutienė,
Valdas Račkauskas,
Jurgita Šukevičienė.

 

 

Kultūros, švietimo ir sporto veiklos kryptys:

 

1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:
     1.1. vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo ir papildomo ugdymo, suaugusių žmonių švietimo organizavimo;
     1.2. kultūros ugdymo, poilsio organizavimo;
     1.3. sporto ir turizmo plėtojimo;
     1.4. jaunimo organizacijų veiklos sąlygų gerinimo ir koordinavimo;
2. teikia tarybai išvadas dėl:
     2.1. miesto garbės piliečio vardo suteikimo;
     2.2. teikia tarybai išvadas dėl leidimo naudoti miesto savivaldybės herbą;
3. nagrinėja ir teikia siūlymus bei išvadas dėl švietimo, kultūros, sporto veiklos prioritetų.
4. kontroliuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, analizuoja, kaip jose vykdomas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;
5. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.