Etikos komisija

Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322 kab.

KOMISIJOS SUDĖTIS

Laima Vincė Kirkliauskienė– pirmininkė,

Adelė Dimšienė– pirmininkės pavaduotoja,

Tautvydas Tamulevičius – narys,

Kęstutis Ąžuolas – narys,

Neringa Kaškonaitė – narė,

Povilas Labukas – narys,

Sigitas Leonavičius – narys,

Aldona Marcinkevičienė – narė,

Gintarė Minsevičiūtė-Balynienė – narė,

Eglė Teresevičienė – narė,

Arvydas Švirmickas – narys.

 

 

Komisiją savo įgaliojimų laikui sudaro Alytaus miesto savivaldybės taryba. Komisija sudaroma į jos sudėtį įtraukiant visų taryboje esančių politinių partijų ar frakcijų atstovus ir miesto bendruomenės atstovus: Alytaus miesto garbės piliečius ir taryboje esančių politinių partijų ar frakcijų pasiūlytus miesto bendruomenės atstovus.

 

Kiekviena taryboje atstovaujanti politinė partija ar frakcija turi teisę siūlyti į Komisijos sudėtį vieną tarybos narį ir vieną miesto bendruomenės atstovą (ne iš tarybos narių). Miesto bendruomenės atstovų dalis Komisijos sudėtyje turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

 

Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Komisijos atsakingasis sekretorius nėra komisijos narys.

 

Komisijos pirmininką mero teikimu taryba skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Komisijos pirmininko pavaduotoją pirmininko teikimu skiria komisija.

 

Komisijos tikslai: remiantis etinėmis nuostatomis ir teisės aktų reikalavimais padėti valstybės politikams ugdyti demokratiškumą, politinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius ir įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių; skatinti Alytaus miesto savivaldybės mero, mero pavaduotojų, tarybos narių atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei nagrinėjant klausimus, susijusius su valstybės politikų elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų laikymusi, užtikrinant valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus bei tinkamą Vietos savivaldos įstatyme ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.

 

SPRENDIMAI

2018-11-05 sprendimas Nr. KN-34

2018-11-05 protokolas Nr. KN-33

2018-10- 23 protokolas Nr. KN-31

2018-10-08 sprendimas Nr. KN-29

2018-10-01 protokolas Nr. KN-28

2018-09-18 protokolas Nr. KN-27

2018-08-14 sprendimas Nr. KN-22

2018-08-13 protokolas Nr. KN-21

2018-08-03 protokolas Nr. KN-19

2018-07-25 sprendimas Nr. KN-18

2018-07-19 protokolas Nr. KN-17

2018-07-11protokolas  Nr. KN-16

2018-05-03 sprendimas Nr. KN-14

2018-04-25 protokolas Nr. KN-13

2018-04-24 sprendimas Nr.  KN-11

2018-04-24 sprendimas Nr.  KN-10

2018-04-18 protokolas Nr. KN-9

2018-04-18 sprendimas Nr.  KN-8

2018-04-12 protokolas Nr. KN-7

2018-03-07 protokolas Nr.  KN-5

2018-02-14 protokolas Nr. KN-4

2018 -01-09 Nr. KN-1, KN-2, KN-3

2017-12-04 Nr. TE1-15

2017-11-16 Nr. TE1-14

2017-10-30 Nr. TE1-13

2017-10-26 Nr. TE1-12

2017-09-28 Nr. TE2-3

2017-09-28 Nr. TE1-11

2017-09-28 Nr. TE1-10

2017-08-25 Nr. TE2-2 (Papildyta)

2017-08-18 Nr. TE1-9

2017-08-18 Nr. TE1-8

2017-08-16 Nr. TE1-7

2017-08-16 Nr. TE1-6

2017-06-16 Nr. TE1-5

2017-03-30 Nr. TE1-4

2017-03-22 Nr. TE2-1

2017-03-06 Nr. TE1-3

2017-02-08 Nr. TE1-2

2017-01-12 Nr. TE1-1

2016-12-12 Nr. TE1-10

2016-11-03 Nr. TE1-9

2016-06-21 protokolas

2016-07-11 protokolas Nr. TE1-8

2016-07-04 protokolas Nr. TE1-7

2016-07-04 protokolas Nr. TE1-6

2015-08-24 sprendimas  Nr. TE2-1

2015-08-24 sprendimas Nr. TE2-2

2015-08-24 sprendimas Nr. TE2-3

2015-08-24 sprendimas Nr. TE2-4

 

 

Už pateiktą informaciją atsakingas Eglė Kupčinskienė, tel. (8 315) 55 195.