Aplinkos ir plėtros komitetas

Darbo laikas – pirmadieniais 14.00 val.


Komiteto nariai:

 

Saulius Bitinas,
Česlovas Daugėla,
Vytautas Jastremskas,
Andrius Jučas,
Jurgis Krasnickas,
Sigitas Leonavičius,
Valius Micevičius,
Danutė Remeikienė.

 

Aplinkos ir plėtros komiteto veiklos sritys:

 

1. svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų steigimo ir tvarkymo;

1.2. želdinių apsaugos, teritorijos tvarkymo ir švaros palaikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą įstatymų numatyta administracinė atsakomybė;

1.3. teritorijos raidos analizės, bendrųjų, ilgalaikių, ekologinių ir kitų programų;

1.4. statybos, plėtimo ir regeneravimo, kraštovaizdžio, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos;

1.5. buitinių atliekų surinkimo, perdirbimo ir saugojimo;

1.6. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos;

1.7.  miesto Bendrojo plano, jo sprendinių keitimo;

1.8.   specialiųjų ir detaliųjų planų;

1.9.   miesto transporto organizavimo; 

1.10. miesto komunalinio ūkio formavimo ir reguliavimo problemų;

2. nagrinėja gyventojų siūlymus ir pageidavimus dėl miesto teritorijų planavimo, tvarkymo, statybos  ir aplinkosaugos;

3. teikia siūlymus dėl miesto savivaldybės teritorijos raidos;

4. kontroliuoja savivaldybės institucijų veiklą komiteto veiklos klausimais, analizuoja, kaip jose vykdymas biudžetas, ar racionaliai naudojamos biudžeto lėšos;

5. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.