Aktuali informacija


Naujausi įvykiai

« Atgal

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

AMST SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO

2019-11-12 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

14.00 val. (324 kab.)

 

 

14.00 val.

1. TŽ-401 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-159 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Samuolytė-Kisielienė; 5 min.).

 

14.05 val.

2. TŽ-397 DĖL ALYTAUS MIESTO DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ IR INOVATYVIŲ EMIGRACIJOS MAŽINIMO SPRENDIMŲ SUKŪRIMO PROJEKTO (I. Dimšienė; 10 min.).

 

14.15 val.

3. TŽ-398 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO (V. Valūnas,  10 min.).

 

14.25 val.

4. TŽ-400 DĖL PAVEDIMO EITI ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 5 min.).

 

5. TŽ-399 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS“ 4 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas).

 

14.30

6. TŽ-392 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (N. Abromaitis; 15 min.).

 

14.45 val.

7. TŽ-391 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Andrušaitis, T. Stupuris; 10 min.).

 

14.55 val.

8.  TŽ-389 DĖL 2009-02-17 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARČIŲ NR. M11/2009-481 IR NR. M11/2009-478 NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO (V. Bartusevičienė; 10 min.).

 

15.05 val.

9. Protokolinis klausimas. Dėl sprendimo projektų svarstymo savivaldybės tarybos posėdyje (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

15.15 val.

10. Protokolinis klausimas. Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

15.25 val.

11. TŽ-387 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.35 val.

12.  TŽ-390 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 "DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.45 val.

13. TŽ-394 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.).

 

15.55 val.

14. TŽ-395 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (A. Juonienė; 10 min.).

 

16.05 val.

15. TŽ-388 DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.).

 

16.10 val.

16. TŽ-396 DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.).

 

 

 

 

 

 

 


../common/calendar Pradžia: 2019-11-12