Administracinė komisija

Administracinė komisija prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322 kab.

 

Administracinė komisija yra kolegialus organas, nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, kurios Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskiriamos šios komisijos kompetencijai.

 

Administracinę komisiją sudaro savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui, komisija sudaroma iš komisijos pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojo, etatinio atsakingojo sekretoriaus, kurį paskiria administracijos direktorius, ir narių, kurių skaičių ir sudėtį nustato savivaldybės taryba.

 

KOMISIJOS SUDĖTIS