TEISINĖ INFORMACIJA

Alytaus miesto savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 

Atmintinos ir švenčių dienos

Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. 162 straipsnis. Švenčių dienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo"

Kultūros renginių kalendorius