Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Druskininkų g. 2, Alytuje statybos projektavimą

 

Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Druskininkų g. 2, Alytuje statybos projektavimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1)  Druskininkų g. 2, Alytuje statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Druskininkų g. 2, Alytuje.

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1.).

Projektavimo terminas - 2018 m.

Statytojas: V. A.

Projektuotojas:  įndividuali veikla Rolandas Matulevičius,  A. J. Povilaičio g. 14 - 45,  04338 Vilnius,  tel. nr. 8 659 39 278, el. p. rolandas@a1303.lt.

Atsakingas asmuo:  projekto vadovas - Rolandas Matulevičius, atestato Nr. A3103, tel. nr. 8 659 39 278, el. p. rolandas@a1303.lt. 

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima - A. J .Povilaičio g.14 - 45,  04338 Vilniuje,  iki viešojo svarstymo dienos  nuo 8:00 val. iki 17:00 val. darbo dienomis ir Alytaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.alytus.lt.

Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti projektuotojui raštu el. paštu rolandas@a1303.lt iki viešo susirinkimo dienos.

Viešinimas - viešas susirinkimas vyks 2018 m. birželio 21 d. 17.00 val., adresu Tiesos  g. 22, Alytuje.

Projektinis pasiūlymas

Brėžinys

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...