Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Pritarta vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Merkinės g. 13 rekonstravimo projektiniams pasiūlymams

Planuojamas ūkinės veiklos pavadinimas – vieno buto gyvenamojo namo Merkinės g. 13, Alytuje rekonstravimo projektas.

Planuojamas ūkinės veiklos adresas – Merkinės g. 13, Alytus.
Statinio naudojimo paskirtis – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.
Projektavimo terminas – 2019.
Statytojas – J. S.
Projektuotojas, įgaliotas atstovas (-ai) ir projektinių pasiūlymų rengėjas –IĮ  A. Gumauskas, tel. +370 650 99 106, projekto vadovas  ir architektas: Rasa Zubrutė el. p.  kaliforma@gmail.com, tel. +370 650 99 106
Projektinių pasiūlymų viešinimo susirinkimas įvyko 2019 m.  liepos 12 d. 17.00 val., Merkinės g. 13, Alytuje.
Projektiniams sprendiniams pritarta, pastabų ir pasiūlymų nepateikta.
Viešo susirinkimo protokolas ir dalyvių sąrašas bei projektiniai pasiūlymai pridedami.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...