Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Parengtas Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

Planavimo pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2017 m. sausio 24 d. Nr. DV-84 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano keitimo'' ir Alytaus miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa. patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017 m. sausio 24 d. Nr. DV-84.

Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4,  LT-62504, Alytus, tel.8(315) 55 165, El. paštas: architektura@alytus.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. 8(5) 261 90 24

El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5) 212 02 69

El. paštas:  andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

   Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui –  Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus, raštu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtą Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, Alytus  LT-62504, Alytus. Su ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. birželio mėn. 18 d. iki 2018 m. liepos mėn. 17 d.  Alytaus miesto savivaldybės 319 ir 320 kab. Atsakingas asmuo Alytaus miesto  savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas – savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Matažinskas, tel. 8(315) 55 165.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas aptarimas vyks Alytaus miesto savivaldybės posėdžių salėje II aukšte 2018 m. liepos mėn. 17 d. 10.00 val.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...