Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Pakartotinas informavimas apie Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimą

Pakartotinas informavimas apie Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimą

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos, esančios tarp Jūratės, Stoties, Girakalnio gatvių, detaliojo plano koregavimas

Projekto rengimo pagrindas: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. DV-964 „Dėl detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo".

Detaliojo plano organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus, tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 192, el. p. alytus@alytus.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Urbanistika", Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.

Planavimo tikslai: Pakeisti suformuotų žemės sklypų ribas, naudojimo būdą, suformuoti naujus inžinerinės infrastruktūros žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas, rengimo ir baigiamasis etapas.

Tyrimai ir galimybių studijos – nenustatyti.

SPAV reikalingumas – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcijos rengimas – koncepcija nerengiama.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją Žalgirio g. 90, D korpusas, IV a., Vilniuje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-11-16-448) ir Alytaus miesto savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje nuo 2019 m. kovo 29 d. iki 2019 m. balandžio 11 d.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...