Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Informacija apie teritorijų planavimo komisijos posėdį

Informuojame, kad 2018-07-05, 316 kab. 11 val. vyksiančiame Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos posėdyje pakartotinai bus svarstoma:

Žemės sklypų tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių Alytuje, formavimo bei jų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimas (koreguojama žemės sklypo Lankų g. 14, Alytuje, statybos zona ir statybos riba).

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...