Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

TPD pavadinimas:  Sklypų ribų korektūros individualių namų kvartale tarp Draustinio, Santaikos, Lazdynų ir Vidzgirio gatvių, Alytuje, detalaus suplanavimo projekto koregavimas.

TPD lygmuo: vietovės.

TPD rūšis: Kompleksinis (detalusis planas).

Planuojama teritorija: apie 0,7200 ha.

Planavimo pagrindas: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-22 įsakymas Nr. DV-53 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir planavimo tikslų nustatymo".

TPD tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalyje nustatytų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nes jie nebuvo nustatyti koreguojamame detaliajame plane.

TPD organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius (Rotušės a. 4, Alytus, tel.  (8 315 55102), e. p. info@alytus.lt, tinklalapis www.alytus.lt).

TPD iniciatorius: V.Š.

TPD rengėjas: Gailutė Zimnickienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21-20)-S(A)-

4095, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytus, tel. (8 688)56966, el. p. gailute@zimnickas.eu.

Teritorijų planavimo dokumento numeris Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS) – K-VT-11-19-59.

 Strateginio poveikio aplinkai vertinimas: vadovaujantis planavimo organizatoriaus sprendimu pagal planavimo darbų programą strateginio poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

TPD viešinimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo viešinimas: su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki rugpjūčio mėn. 29 d. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), pas plano rengėją Gailutę Zimnickienę (S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Alytuje, tel. (8 688)56966, el. p. gailute@zimnickas.eu).

Siūlymai teikiami raštu viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu iki viešinimo pabaigos plano rengėjai (gailute@zimnickas.eu, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-1, Alytus) arba planavimo organizatoriui (Rotušės a. 4, Alytus) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento numeris Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS) – K-VT-11-19-59.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali būti apskundžiami Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 d. d. nuo atsakymo gavimo dienos.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...