Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Informacija apie pritarimą miesto bendrojo plano koncepcijos I alternatyvai.

Informuojame, kad Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2018-08-08 isakymu Nr. DV-1017 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano strateginio  pasekmiu aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas ir pritarta bendrojo plano koncepcijos I alternatyvai.

1 Informacinis pranešimas

2 Informacinis pranešimas


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...