Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Informacija apie parengtą teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimą (TPD Nr. T00005170 ( 000113000867) koregavimas).

Informacija apie parengtą teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimą (TPD Nr. T00005170 ( 000113000867) koregavimas).

Informuojame, kad parengtas Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Statybininkų, Topolių, Sudvajų ir Rūtų gatvių Alytuje, detaliojo plano koregavimas (TPD Nr. T00005170(000113000867)).

Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Planavimo pagrindas:  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-20 įsakymu Nr. DV-1388 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo ir planavimo tikslų nustatymo"

Planuojama teritorija:  0,3140 ha teritorija Alytuje (tarp Naujosios ir Topolių gatvių).

Plano rengėjas:  UAB „Acib", architektas Albinas Mocevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 1273, Kareivių g. 6-615, Vilnius, tel. (8 614) 99 300), el. p. uab.acib@gmail.com.

 

Detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

 

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai: padalinti suformuotą žemės sklypą (detaliajame koreguojamame plane sklypas Nr. 11) į du atskirus žemės sklypus ir pakeisti vieno sklypo (detaliajame koreguojamame plane pažymėtas G) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano sprendiniu viešinimas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-06-03 iki 2019-06-17 LR teritorijų planavimo dokumentu rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Rotušės a. 4, Alytus), plano rengėjui (Kareivių g. 6-615, Vilnius, el. p. uab.acib@gmail.com) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-11-19-73.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos.

Plano rengėjas: UAB „Acib", architektas Albinas Mocevičius.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...