Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Informacija apie parengtą Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano dalies Signatarų gatvėje korektūros koregavimą

 

Informuojame, kad parengtas Alytaus miesto naujojo centro detaliojo plano dalies Signatarų gatvėje korektūros koregavimas.

Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus.

Planavimo iniciatorius – Zenonas Jeremičius.

Planavimo pagrindas –  Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-24 įsakymas Nr. DV-1950 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo ir planavimo tikslų nustatymo", Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-28 įsakymu Nr. DV-538 „Dėl Alytaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m gruodžio 9 d. įsakymo Nr. DV-999 „Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo" pakeitimo.

Planuojama teritorija: apie 2,4 ha teritorija, esantis šalia Raudonkalnio ir Jazminų gatvių Alytuje.

Plano rengėjas:  UAB „ACIB", architektas Albinas Mocevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 1273, Kareivių g. 6-615, Vilnius, tel. (8 614) 99 300), el. p. uab.acib@gmail.com.

Detaliojo plano viešinimo tvarka: supaprastinta.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: įvertinti galimybę laisvoje valstybinėje žemėje suformuoti žemės sklypus grąžinimui natūra, nustatyti teritorijos reglamentus, numatyti galimybę patekti į jau suformuotus žemės sklypus (formuojant inžinerinės infrastruktūros sklypus ar nustatant servitutus), nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

Detaliojo plano sprendiniviešinimas: su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-08-07 iki 2019-08-23 LR teritorijų planavimo dokumentu rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl koreguojamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Rotušės a. 4, Alytus), plano rengėjui (Kareivių g. 6-615, Vilnius, el. p. uab.acib@gmail.com) ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-00-16-1.

Gauti atsakymai, kad į pateiktus pasiūlymus nebuvo atsižvelgta, gali būti skundžiami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per 10 darbo nuo atsakymo gavimo dienos.

Plano rengėjas: UAB „ACIB", architektas Albinas Mocevičius.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...