Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla (Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus) skelbia atranką raštinės vedėjo ir operatoriaus pareigybei užimti

Darbo sutarties rūšis – neterminuota (nustatomas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis).

Darbo krūvis – 1,5 etato.

Darbo pradžia – 2019-05-06

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Raštinės vedėju ir operatoriumi gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, 1 metų profesinę darbo patirtį.
  2. Gebėjimai:

2. 1.Dirbti su MS Office kompiuterio programų paketu ir turinio valdymo Sistema „Wordpress";

2. 2.Žinoti bendrojo lavinimo mokyklos veiklos sritis, darbo organizavimo mokykloje tvarką;

2. 3.Išmanyti personalo dokumentacijos valdymą, darbo teisinius santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius norminius teisės aktus;

2. 4.Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles,

2. 5.Išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

2. 6.Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, mokėti dirbti naujomis ryšių ir kita organizacine technika, greitai orientuotis situacijoje, logiškai mąstyti.

2. 7.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (laisva forma).

Pretendentai dokumentus pristato į Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos raštinę (Kaštonų g. 3), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną, yra sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2019-04-16 (įskaitytinai) šiuo adresu: Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus, el. p. mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt. Telefonas pasiteirauti (8 315) 73 739.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...