Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla (Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus) skelbia atranką laisvai psichologo pareigybei užimti

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla (Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus) skelbia atranką laisvai psichologo pareigybei užimti

 

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo krūvis – 1,00 etato.

Darbo pradžia – 2018-09-01

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.    turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

2.    gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3.    gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

4.    mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

5.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (laisva forma).

Pretendentai dokumentus pristato į Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos raštinę (Kaštonų g. 3), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną, yra sutikrinami ir grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2018-07-13 (įskaitytinai) šiuo adresu: Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla, Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus, el. p. mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt. Telefonas pasiteirauti (8 315) 73 739.

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...