Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Alytaus muzikos mokyklai reikalingas solfedžio mokytojas / -a

Alytaus muzikos mokyklai reikalingas solfedžio mokytojas / -a

Kodas 191057492, Sporto g. 12, 62152 Alytus

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680.

Neterminuota sutartis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis iki 26 kontaktinių valandų per savaitę.

Darbo pobūdis: vesti solfedžio pamokas, ugdyti mokinių muzikinius gebėjimus, įgūdžius ir žinias, planuoti savo ugdomąją veiklą, pasirengti pamokoms ir jas tinkamai organizuoti, nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus, tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (pvz. elektroninį dienyną TAMO, mokinių asmens bylas ir kt.), rengti mokinio individualaus ugdymo ir dalykų programas, konsultuoti mokinius, vertinti jų pasiekimus ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus.

Darbo užmokestis pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (2017-01-17 Nr. XIII-198) 5 priedą (su vėlesniais pakeitimais).

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija.

2. Geri  komunikaciniai  įgūdžiai, gebėjimas bendrauti,  bendradarbiauti  ir konstruktyviai spręsti problemas.

3. Gebėjimas naudotis IKT pamokų metu.

4. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

5. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).

2. Asmens  tapatybę,  išsilavinimą,  kvalifikaciją  ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.  Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą  pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (2 priedas).

 5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.       

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, elektroniniu laišku (el. paštas amm@muzika.alytus.lm.lt).

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami Alytaus muzikos mokyklos raštinėje (Sporto g. 12, Alytus) iki 2018 m. birželio 25 d. (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos) darbo dienomis 8–17 val. Pietų pertrauka 12–12.45 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel. (8 315) 74 115 arba 8 610 64 950.

Atranka vyks 2018 m. birželio 27 d. (trečiadienį) 13.00 val. direktoriaus kabinete.

Prašymas dalyvauti atrankoje

Atrankos forma

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...