Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus muzikos mokykla (Sporto g. 12, Alytus) skelbia atranką muzikos mokytojo (violončelė) pareigoms užimti

Alytaus muzikos mokykla (Sporto g. 12, Alytus) skelbia atranką muzikos mokytojo (violončelė) pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 0,5 etato, nuo 2019-09-01.

Darbo pobūdis – muzikos (violončelės) mokytojas pagal pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 Nr. XIII-198 5 priedu (su vėlesniais pakeitimais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau - pretendentas), turi atititikti Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme numatytus reikalavimus mokytojo kvalifikacijai.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 10 d. įskaitytinai (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos) Alytaus muzikos mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 17.00 val. arba siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu laišku.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Telefonas pasiteirauti (8 610) 64 950, el. p. vila.66@gmail.com


 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...