Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus muzikos mokykla skelbia atranką teatro mokytojo pareigoms užimti

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 0,5 etato, nuo 2019-09-01.

Darbo pobūdis – teatro mokytojas pagal pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 Nr. XIII-198 5 priedu (su vėlesniais pakeitimais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau - pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos  švietimo įstatyme numatytus reikalavimus mokytojo kvalifikacijai.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2019 m. birželio 10 d. įskaitytinai Alytaus muzikos mokyklos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val. arba siunčiant registruotu laišku, elektroniniu laišku. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį.

Telefonas pasiteirauti (8 610) 64 950, el. p. vila.66@gmail.com

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...