Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Alytaus miesto savivaldybė viešojo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas:

 

Vilties g. 28A, Alytuje esančias 592,16  kv. m ploto negyvenamąsias patalpas:

1. patalpas, pažymėtas plane nuo 11-1 iki 11-4 ir 11-30 (115,62 kv. m);

2. patalpas, pažymėtas plane nuo 11-6 iki 11-8 (42,55 kv. m);

3. patalpas, pažymėtas plane nuo 11-32 iki 11-51 (433,99 kv. m).

Patalpos gali būti nuomojamos visos kartu arba po vieną atskirai. Paraiškoje turi būti

nurodyta konkrečios patalpos, kurias pageidaujama išsinuomoti. Nuomos sąlygos:

1. patalpų paskirtis – mokslo;

2. veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį;

3. nuomos terminas – 5 metai;

4. pradinis nuompinigių dydis – 0,29 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Paraiškos priimamos iki balandžio 10 d. 10 val. Rotušės a. 4, Alytuje, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 418 kab. Konkursas vyks balandžio 10 d. 10.30 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 201 kab. Konkurso dalyviai iki konkurso dienos į nuomotojo, Alytaus miesto savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188706935, sąskaitą Nr. LT73 7181 2000 0213 0486, AB Šiaulių banke turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui. Asmenys norintys dalyvauti turto nuomos konkurse pateikia užklijuotą voką, kuriame turi būti pateikta laisvos formos paraiška ir dokumentas, pagrindžiantis, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą.

 Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Turto valdymo ir verslo skyriaus patarėją Rasą Abramavičiūtę, tel. (8 315) 55 139, (8 676) 17057, el. paštu rasa.abramaviciute@alytus.lt.

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...