Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė" skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

1. Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė" skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo  pedagogo (-ės) (pareigybės lygis A2) pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

3. Darbo krūvis – 0,5 etato.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti:

4.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją;

4.3. baigęs studijas iki 2005 m., papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;

4.4. išmanyti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo principus;

4.5. būti įgijus kompetenciją, numatytą mokytojų kompiuterinio raštingumo programose;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam ir iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.

5. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII -198.

6. Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4.  pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.5.  gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

7. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

8. Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Volungės g. 25, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@volungele.alytus.lm.lt su nuoroda:  Dėl  laisvos ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vietos.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8 iki 17 val. 

Dokumentų priėmimo pabaiga 2018 m. birželio 25 d. 17 val.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks 2018 m. birželio 28 d.

Kontaktinis tel. (8 315) 76 590, mob.  8 652 53 927, el. p. ld@volungele.alytus.lm.lt

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama http://www.volungele-alytus.lt/veiklos-sritys/informacija-apie-laisvas-vietas/darbo-vietos/

Informacija paskelbta 2018-06-11.

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...